Služby

Revize kotlů

Provádíme odborné revize plynových kotlů. Naši servisní technici jsou vám k dispozici.

Uvedení do provozu

Máte nový plynový kotel? Kontaktujte nás pro odborné zprovoznění. Proč? Většina výrobců vyžaduje, aby zprovoznění kotle provedl certifikovaný technik. V opačném případě hrozí neuznání záruky.

Servis

Na co se vztahuje záruční servis plynových kotlů?

Většina výrobců poskytuje na plynové kotle základní záruku v délce 24 měsíců od data uvedení kotle do provozu. Podmínkou pro uznání záruky je první uvedení kotle do provozu autorizovanou servisní firmou. Někteří výrobci záruční dobu ještě prodlužují, pokud je splněna podmínka konání pravidelných servisních prohlídek.

1. Záruční servis se nevztahuje na:

2. Pro uznání záruky je třeba:

Při splnění výše uvedených podmínek bude závada bezplatně odstraněna.

Záruka na materiál:

Záruční podmínky pro materiál použitý při opravách plynového kotle. Podmínkou pro uznání záruky je předložení dokladu o provedené opravě naší servisní firmou.

1. Záruka se nevztahuje na:

2. Pro uznání záruky je třeba:

Při splnění výše uvedených podmínek bude závada bezplatně odstraněna.

Záruční servis

Provádíme záruční servis plynových kotlů v Praze a Středočeském kraji pro následující značky: